Skip to content Skip to footer

Welkom bij Maqbara

Meer en meer moslims kiezen ervoor om in Nederland begraven te worden. Voor sommige moslims is er helemaal geen keuze mogelijk en dus is het begraven in Nederland de enige optie. Anderen hebben die keuze wel en zij kiezen dus steeds vaker, ook in overleg met kinderen en overige familie, voor een graf in Nederland. Er zijn goede redenen om dat te doen:

  • Het is een sunnah voor moslims om begraven te worden daar waar men geleefd heeft, aldus de profeet Mohamed (vrede zij met hem).
  • Het behoort tot het eren van de overledene om de overledene te haasten in het klaarmaken voor de wassing, het wikkelen in een wit gewaad en het verrichten van het gebed zoals de Boodschapper van Allaah vrede zij met hem heeft gezegd: “Als een van jullie komt te overlijden, houdt hem dan niet vast en haast jullie met hem naar zijn graf” (Overgeleverd door At-Tabaraani met een goede overleveringsketen) . Door te begraven in Nederland kan op zeer korte termijn worden begraven. Bij terugkeer naar het land van herkomst is die tijd veel langer.
  • Het is nu goed mogelijk om in Nederland geheel volgens islamitische richtlijnen te worden begraven. Bij Maqbara Rawdah Al Moslimin worden die richtlijnen strikt nageleefd en er is ook toezicht op. Maqbara Rawdah Al Moslimin werkt ook intensief samen met Islamitische uitvaartondernemers, zodat de overledene vanaf het moment van overlijden tot aan de begrafenis volgens de richtlijnen wordt begeleid naar het graf.
  • Het is belangrijk in ons geloof dat nabestaanden de overledenen regelmatig kunnen bezoeken. Aangezien de familie hier woont, is het veel makkelijker om de overledene te bezoeken als deze ook in Nederland begraven ligt. Bovendien is een bezoek ook veel goedkoper dan dat daar een ticket voor moet worden gekocht.
  • Hoewel velen een verzekering hebben voor terugkeer naar het land van herkomst, betaalt diezelfde verzekering vaak ook een bedrag uit voor begraven in Nederland. Zo’n repatriëring is ook erg stressvol, omdat de overledene een lange tijd op reis moet, onder meer in het ruim van een vliegtuig wordt vervoerd. En als er dan ook nog veel familieleden meegaan die hier in Nederland wonen, dan is het totale prijskaartje meestal veel hoger dan een volledige begrafenis in Nederland.