Skip to content Skip to footer

Maqbara Rawdah Al Moslimin is er om oneindige grafrust aan moslims op een mooie plek te bieden.
Dit wordt mogelijk gemaakt door een professioneel team, een groep ambassadeurs en Imams en geleerden die het team met raad en daad bijstaan.
Zo is een grote groep uit de moslimgemeenschap betrokken bij Maqbara Rawdah Al Moslimin.

Maqbara Rawdah Al Moslimin

Mohammed El Mellahi

Beheerder

AbdelAziz Elouahabi

Imam & uitvaartbegeleider

Ahmed Selmoun

Imam & uitvaartbegeleider

Saïd Bouharrou

Initiatiefnemer

Quirine Jacobs

Initiatiefneemster

Iman Stratenus

Initiatiefnemer

Over de Initiatiefnemers

Maqbara Rawdah Al Moslimin is een initiatief van Saïd Bouharrou, Quirine Jacobs en Iman Stratenus. In 2020, gedurende de corona lockdowns, ontstond bij hen de visie om een grootschalige islamitische begraafplaats te creëren tegen het natuurgebied van de Veluwe aan. Bij Saïd, al lang als moslim bestuurder intensief betrokken bij een aantal belangrijke maatschappelijke thema’s, lag de motivatie in de wens om voor zijn eigen gemeenschap een respectvolle begraafplaats mogelijk te maken. Bij Quirine en Iman ligt de motivatie dat het belangrijk is dat het voor de moslimgemeenschap, voor een groot deel mensen met een migratieachtergrond, mogelijk is dat zij in Nederland begraven kunnen worden. Daarmee wordt ook een belangrijke boodschap gegeven dat deze gemeenschap hier werkelijk welkom en thuis is tot en met het graf. De mogelijkheid tot oneindige grafrust creëren is in Nederland niet makkelijk, maar is wel mogelijk als het gecombineerd wordt met het creëren van nieuwe natuur. Het is hun intentie om met het openen van Maqbara Rawdah Al Moslimin een model neer te leggen dat het mogelijk gaat maken mooie begraafplaatsen met oneindige grafrust voor alle moslims van Nederland te creëren.

Over Maqbara Rawdah Al Moslimin

De initiatiefnemers hebben besloten hier gezamenlijk een onderneming met een maatschappelijke missie van te maken. Dit is Maqbara Rawdah Al Moslimin. Maqbara Rawdah Al Moslimin met de statutaire naam Maqbara Arnhem B.V. Deze onderneming is eigenaar van de begraafplaats. Zo kan de begraafplaats rendabel en professioneel worden aangelegd, zonder dat er vooraf geld is opgehaald in de gemeenschap of na de exploitatieperiode geen geld meer is om de begraafplaats serieus te onderhouden. Ook kan een professioneel team worden aangetrokken om de begraafplaats te exploiteren en beheren. Uit de opbrengsten kan tevens een fonds worden opgebouwd dat het onderhoud op de oneindige termijn kan bekostigen. Dit fonds zal, samen met de grond van de begraafplaats worden overgedragen aan de Stichting Maqbara Arnhem.

Over de Stichting Maqbara Arnhem

De Stichting Maqbara Arnhem is door de initiatiefnemers opgericht met als doel de begraafplaats voor de oneindige termijn in stand te kunnen houden. Het bestuur zal worden gevormd, zodra dit mogelijk is, uit nabestaanden van de overledenen die op Maqbara Rawdah Al Moslimin begraven zullen zijn. Deze Stichting verkrijgt tezamen met het opgebouwde fonds, het eigendom zodra de begraafplaats vol is en wordt bestuurd door nabestaanden ten behoeve van de nabestaanden. Deze afspraken zijn vooraf gemaakt en onherroepelijk vastgelegd, zowel tussen de onderneming en de stichting als in het kadaster (een kwalitatieve verplichting). Op deze wijze is de continuïteit van de islamitische begraafplaats gewaarborgd en verkrijgen de nabestaanden de begraafplaats met voldoende kapitaal om, tot in het oneindige, beheer en onderhoud te kunnen plegen.