Skip to content Skip to footer

Een begraafplaats kan alleen echt islamitisch zijn als de grafrust nooit meer verstoord kan worden. Bij Maqbara is de eeuwige grafrust zo sterk gegarandeerd dat we het oneindige grafrust noemen. De grond is in eigendom van Maqbara Rawdah Al Moslimin (Begraafplaats Tuin van de Moslims), en de bestemming op deze grond kan nooit meer veranderen. Dat is allemaal goed juridisch vastgelegd. Zie voor de uitgbreide beschrijving de pagina ‘Oneindige Grafrust”.

De eenmalige tarieven zijn hier te vinden. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

Bij Maqbara Rawdah Al Moslimin wordt volgens de islamitische richtlijnen begraven. Die hebben we vastgesteld in nauw overleg meet een groot aantal geestelijken. Op deze pagina vind je alle details.

Bij Maqbara Rawdah Al Moslimin betaal je eenmalig. Je betaalt voor het graf, de begrafenis, het onderhoud en het naamplaatje. Daarmee wordt het graf aangelegd en tot in lengte van dagen onderhouden.

Maqbara Rawdah Al Moslimin doet er alles aan om oneindige grafrust begraven mogelijk te maken voor moslims. In uitzonderlijke omstandigheden zal Maqbara Rawdah Al Moslimin een betalingsregeling mogelijk maken. Neem daarvoor contact op met onze administratie.

Ja, bij Maqbara Rawdah Al Moslimin kun je een graf reserveren. Informatie hierover kan worden verstrekt via info@maqbara.nl. 

Als de begraafplaats vol is geraakt gaat het eigendom en daarmee het beheer en het onderhoud over naar de Stichting Maqbara Arnhem. Deze stichting zal worden bestuurd door nabestaanden van de overledenen die op de begraafplaats begraven liggen. Om dat financieel mogelijk te maken wordt door Maqbara Rawdah Al Moslimin een fonds opgebouwd uit de betaalde graf- en begraafkosten.

Maqbara Rawdah Al Moslimin is een begraafplaats in de natuur en geen reguliere natuurbegraafplaats. De begraafplaats is alleen voor moslims en er wordt volgens islamitische richtlijnen begraven. Zo zijn de graven bij Maqbara Rawdah Al Moslimin duidelijk gemarkeerd zodat er niet overheen gelopen wordt.

Maqbara Rawdah Al Moslimin is een begraafplaats voor moslims. Niet-moslims hebben in Nederland veel mogelijkheden om begraven te worden, en dus verwijzen wij hen graag naar die mogelijkheden.

Conform de islamitische richtlijnen mogen graven bij Maqbara Rawdah Al Moslimin niet betreden worden. Graven zullen gemarkeerd zijn door hun vorm en een naamplaatje. Op de begraafplaats zijn de richtlijnen ook duidelijk aangegeven. Om de begraafplaats staat een hek zodat grote dieren er niet kunnen komen.

Maqbara Rawdah Al Moslimin is een begraafplaats. Om jezelf te verzekeren tegen de kosten van uitvaart en begraven, zijn er verschillende mogelijkheden voor moslims. Wij kunnen niet één verzekering specifiek aanbevelen, maar kunnen wel een lijst verstrekken van mogelijke fondsen en verzekeringen. Deze zijn op te vragen via info@maqbara.nl.

Waar iemand begraven wil worden is een persoonlijke keus. Conform de islamitische richtlijnen is het aan te bevelen om begraven te worden dichtbij waar men woonde. Bovendien biedt hier begraven worden een kans voor nabestaanden om regelmatig hun overleden geliefde te bezoeken. En sommige moslims kennen geen land van herkomst (zoals bekeerlingen) of is het land van herkomst veel te ver weg. Tot voor kort was het niet mogelijk om in Nederland begraven te worden conform de islamitische richtlijnen. Om al deze redenen biedt Maqbara Rawdah Al Moslimin een begraafplaats volgens de islamitische richtlijnen aan. Het is belangrijk dat de moslims in Nederland oneindige grafrust op een mooie plek kunnen vinden.

De begraafplaats is in handen van de professionele organisatie Maqbara Rawdah Al Moslimin met de statutaire naam Maqbara Arnhem BV. De initiatiefnemers zijn de eigenaren van deze onderneming maar zij hebben de waarborgen voor de oneindige grafrust en overige islamitische richtlijnen juridisch gekoppeld aan de begraafplaats en niet aan de onderneming. Zodra de begraafplaats vol is of zodra deze onderneming er niet meer zou zijn, dan gaat de begraafplaats, inclusief het eigendom van de grond met alle kwalitatieve verplichtingen, onherroepelijk over naar de Stichting Maqbara Arnhem. De Stichting zal worden bestuurd door nabestaanden van de overledenen die op de begraafplaats begraven liggen. Dit is allemaal juridisch vastgelegd.

Maqbara Rawdah Al Moslimin is een initiatief van velen en velen geven hun adviezen. Voor de Islamitische Richtlijnen worden verschillende geleerden geraadpleegd. De Vereniging van Imams Nederland (VIN) geeft gevraagd en ongevraagd advies. Ook zijn er verschillende en vaste ambassadeurs en geleerden betrokken die meedenken over de uitvoering van de richtlijnen, het beheer en onderhoud van de begraafplaats.