Skip to content Skip to footer

'Het graf is een verblijfplaats voor de overledene, dit zonder tijdslimiet, zonder erop te lopen, zonder het graf op te graven en/of de overblijfselen ervan te onthullen'

Maqbara Rawdah Al Moslimin heeft zichzelf ten doel gesteld om een begraafplaats te maken waar de overledenen ook echt nooit meer verstoord zullen worden en de graven dus nooit meer geruimd worden of voor andere overledenen worden gebruikt. Voor ons betekent dit dus: oneindig.

Wat betekent oneindig?

Ons geloof schrijft voor dat als we begraven worden, we nooit meer op die plek verstoord worden. Op allerlei plekken in de wereld, ook in islamitische landen, worden daar uitzonderingen op gemaakt, als er bijvoorbeeld echt ruimtegebrek is. Ook wordt vaak over ‘onbepaalde tijd’ gesproken – maar ook dat is best verwarrend, omdat het suggereert dat er juridisch wel een einde aan kan komen. Ook over het woord eeuwig ontstaat wel eens verwarring: sommigen vinden dat dat betekent: een eeuw, dus 100 jaar.

Hoe garanderen wij oneindigheid?

  • Maqbara Rawdah Al Moslimin en niet een gemeente heeft de grond van de begraafplaats in eigendom
  • Deze grond heeft de officiële bestemming ‘begraafplaats’ van de Gemeente Arnhem gekregen
  • De grond van de begraafplaats is bij de notaris ook aangemerkt als ‘begraafplaats’, door middel van een kadastrale ‘kwalitatieve verplichting’ om de bestemming nooit te veranderen. Dus ook als Maqbara Rawdah Al Moslimin er niet meer zou zijn of de begraafplaats in handen van anderen zou komen, dan blijft de begraafplaats bestaan. Niemand kan die bestemming veranderen.
  • Nabestaanden van iedere overledene krijgen een officiële akte van Maqbara Rawdah Al Moslimin waarin de oneindigheid van de grafrust is vastgelegd.
  • Zodra de begraafplaats vol is, over vele jaren, wordt de begraafplaats automatisch het eigendom van de Stichting Maqbara Arnhem. Ook dat is juridisch vastgelegd. Die stichting is nu al opgericht en heeft maar 1 doel: het instandhouden van de begraafplaats met inachtneming van de islamitische richtlijnen. In het bestuur van de stichting komen nabestaanden van de overledenen die begraven zijn op Maqbara Rawdah Al Moslimin.
  • Maqbara Rawdah Al Moslimin bouwt uit de inkomsten ook een fonds op, dat ook over zal gaan op de Stichting. Zo is er wel geld in de toekomst voor onderhoud en hoeven nabestaanden alleen bij de begrafenis éénmalig een bedrag te betalen.
  • Maqbara Rawdah Al Moslimin ligt in beschermd Natura 2000-gebied tegen de rand van de Veluwe en is nu ook aangemerkt als beschermd natuurgebied. De Nederlandse natuurwetgeving zal een extra bescherming geven tegen veranderingen op de lange termijn. Er zullen bomen en planten aangelegd worden die op de lange termijn een monumentenstatus kunnen krijgen;
  • De gehele constructie is transparant. Wij krijgen regelmatig gevraagd en ongevraagd advies van (hoog)geleerden uit de moslimgemeenschap.

Nabestaanden hoeven zich dus geen zorgen te maken over de oneindigheid van de grafrust: grafrust kent bij Maqbara Rawdah Al Moslimin geen einde.