Skip to content Skip to footer

Onderscheid de graven van de moslims van die van anderen. Dit betekent dat het Islamitische graf op eigen grondgebied hoort te zitten.

Maqbara Rawdah Al Moslimin is er alleen voor moslims, op eigen grondgebied. De moslims die op Maqbara Rawdah Al Moslimin worden begraven, moeten er bewust van zijn dat de Islamitische richtlijnen strikt worden gevold. Maqbara Rawdah Al Moslimin heeft uitgebreid advies ingewonnen van vele geestelijken en geleerden. Ook heeft Maqbara Rawdah Al Moslimin de richtlijnen van andere gerenommeerde Islamitische begraafplaatsen in het buitenland aandachtig bestudeerd. Verder wordt intensief samengewerkt met Islamitische uitvaartorganisaties die hier ook een belangrijke rol in spelen.

Religieuze voorschriften en culturele gebruiken
Eenieder dient zich er goed van  bewust te zijn dat er religieuze voorschriften zijn die strikt gehandhaafd zullen worden. Daarnaast zijn er veel culturele gebruiken, die verschillen van gemeenschap tot gemeenschap. Deze zullen op Maqbara Rawdah Al Moslimin gerespecteerd worden, zolang ze niet in strijd zijn met de religieuze voorschriften.

De richtlijnen
De richtlijnen zoals vastgesteld door de Vereniging van Imams Nederland (VIN), zijn hier te vinden.

Deze richtlijnen worden op de volgende manier bij Maqbara Rawdah Al Moslimin uitgevoerd:

  • De overledene wordt in het graf op zijn rechterzij gelegd gericht naar de gebedsrichting, zijn gezicht hierbij wordt gericht naar de muur van het graf en tegen zijn rug komt er een bouwsel ter preventie van het terugrollen op zijn rug, zoals de Boodschapper van Allaah vrede zij met hem heeft gezegd: “Ik heb jullie levend en dood gericht naar de gebedsrichting” (Authentiek Abi Dawood);
  • Het is verboden om te bouwen op het graf, het graf te stuken, op het graf te graveren of te versieren. Dit zoals Djaabir moge Allaah tevreden over hem zijn heeft gezegd: “Dat de Boodschapper van Allaah vrede zij met hem het ons verboden heeft om graven te stuken met gips, erop te zitten of erop te bouwen’’ (Overgeleverd door Muslim). Alle graven op Maqbara Rawdah Al Moslimin zullen sober en uniform zijn, herkenbaar door een kleine grafheuvel en een gedenkplaatje van materiaal dat niet zal vergaan.
  • De paden zullen duidelijk zichtbaar zijn, zodat de graven niet betreden kunnen worden.
  • De overledene wordt in een lijkwade begraven. Nadat de overledene op de zij is gelegd, wordt het gezicht ontdaan van de doeken. Het lichaam wordt met hout beschermd zodat het zand niet rechtstreeks op het lichaam terecht komt. De naasten kunnen het graf bedekken met het zand en het graf sluiten.
  • Er worden bij Maqbara Rawdah Al Moslimin enkele graven gedolven: iedere overledene heeft een eigen graf.
  • Het graf van de overledene wordt na het begraven nooit meer geruimd;
  • De begraafplaats is alleen tussen zonsopgang en zonsondergang te betreden. Op de begraafplaats zal een respectvolle rust in acht worden genomen.
  • De begraafplaats is begrensd met een hek, zodat grote dieren niet op de begraafplaats kunnen komen.